Danh sách các lệnh ADB người dùng Android nên biết

Các lệnh adb shell, một tiện ích dòng lệnh đi kèm trong Android SDK của Google. Có thể bạn đã từng nghe đến chúng, nhưng vì ít khi sử dụng nên nó thường bị lãng quên. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đó là lối thoát cuối cùng giúp người dùng giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan tới thiết bị Android. Ví dụ như: các vấn đề về phản hồi, gỡ bỏ ứng dụng hệ thống, lấy thông tin, dữ liệu còn trong điện thoại,… Dù khó để nhớ được toàn bộ lệnh adb nhưng bạn có thể lưu lại bài viết này phòng trong trường hợp cần dùng.

ADB là gì?

ABD viết tắt của Android Debug Bridge, là một chương trình dạng dòng lệnh cho phép tương tác với thiết bị android kết nối với máy tính. ADB được bao gồm trong gói Android SDK Platform-Tools, vì vậy bạn có thể cài đặt trực tiếp thông qua SDK Manager của Adndroid Studio. Các lệnh adb có thể điều khiển thiết bị của bạn qua USB từ máy tính, gỡ rối ứng dụng, chạy lệnh shell trên lõi của thiết bị.

giao diện sdk manager tools

Làm thế nào để chạy lệnh ADB

Tải xuống ABD & Fastboot

Kết nối thiết bị

  1. Bạn cần tải về file phù hợp với hệ điều hành ở phía trên, sau đó giải nén và chạy cmd trên thư mục đó. Trên windows có thể nhấn tổ hợp phím Shift + chuột phải vào thư mục và chọn “Open Command Prompt Here”. Còn với MacOS hay Linux là mở Terminal và nhập lệnh: cd /[đường dẫn tới vị trí giải nén tệp adb trước đó].
  2. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB, thay đổi chế độ kết nối sang “Truyền tệp (MTP)”.
  3. Trong cửa sổ Command Prompt (hoặc Terminal), nhập lệnh “adb devices” để khởi chạy ADB
  4. Thông báo yêu cầu truy cập gỡ lỗi USB sẽ hiện trên màn hình thiết bị, nhấp vào đồng ý.
  5. Tiến hành nhập lại “adb devices” để kiểm tra kết nối một lần nữa, bây giờ bạn có thể sử dụng các câu lệnh phía bên dưới để tương tác với thiết bị của mình.

giao diện adb cmd

Danh sách các câu lệnh ADB nên biết

Kiến thức cơ bản

Câu lệnhChức năng
adb devicesliệt kê các thiết bị được kết nối
adb rootkhởi động lại adb với quyền root
adb start-serverkhởi động máy chủ
adb kill-serverdừng máy chủ
adb rebootkhởi động lại thiết bị
adb devices -ldanh sách thiết bị theo sản phẩm / kiểu máy
adb shellkhởi động thiết bị đầu cuối nền
exitthoát khỏi thiết bị đầu cuối nền
adb helpliệt kê tất cả các lệnh
adb -s <tên thiết bị> <lệnh>chuyển hướng lệnh đến thiết bị cụ thể
adb –d <lệnh>chỉ thị lệnh tới chỉ thiết bị USB được đính kèm
adb –e <lệnh>chỉ thị lệnh tới chỉ trình giả lập được đính kèm

Thông tin thiết bị

Câu lệnhChức năng
adb get-statеin trạng thái thiết bị
adb get-serialnolấy số sê-ri
adb shell dumpsys iphonesybinfolấy IMEI
adb shell netstatdanh sách kết nối TCP
adb shell pwdin thư mục làm việc hiện tại
adb shell dumpsys batterytình trạng pin
adb shell pm list featuresliệt kê các chức năng năng của điện thoại
adb shell service listliệt kê tất cả các dịch vụ
adb shell dumpsys activity <package>/<activity>thông tin hoạt động
adb shell psin trạng thái tiến trình
adb shell wm sizehiển thị độ phân giải màn hình hiện tại
dumpsys window windows | grep -E ‘mCurrentFocus|mFocusedApp’in hoạt động đã mở của ứng dụng hiện tại

Thay đổi trạng thái, cài đặt

Câu lệnhChức năng
adb shell dumpsys battery set level <n>thay đổi mức pin từ 0 đến 100
adb shell dumpsys battery set status <n>thay đổi trang thái pin thành không xác định, sạc, xả, không sạc hoặc đầy
adb shell dumpsys battery resetđặt lại pin
adb shell dumpsys battery set usb <n>thay đổi trạng thái kết nối USB ON hoặc OFF
adb shell wm size WxHđặt độ phâm giải thành WxH

Sao lưu và khôi phục

Câu lệnhChức năng
adb reboot-recoverykhởi động lại thiết bị vào chế độ khôi phục
adb reboot fastbootkhởi động lại thiết bị vào chế độ fastboot
adb shell screencap -p “/path/to/screenshot.png”chụp ảnh màn hình thiết bị
adb shell screenrecord “/path/to/record.mp4”quay màn hình thiết bị
adb backup -apk -all -f backup.absao lưu cài đặt và ứng dụng
adb backup -apk -shared -all -f backup.absao lưu cài đặt, ứng dụng và bộ nhớ trong dùng chung
adb backup -apk -nosystem -all -f backup.abchỉ sao lưu các ứng dụng không thuộc hệ thống
adb restore backup.abkhôi phục sao lưu trước đó
adb shell am start|startservice|broadcast <INTENT>[<COMPONENT>]-a <ACTION> e.g. android.intent.action.VIEW
-c <CATEGORY> e.g. android.intent.category.LAUNCHER
bắt đầu hoạt động ý định
adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d URLmở URL
adb shell am start -t image/* -a android.intent.action.VIEWmở thư viện

Cài đặt package

Câu lệnhChức năng
adb shell install <apk>cài đặt ứng dụng
adb shell install <đường dẫn>cài đặt ứng dụng từ đường dẫn điện thoại
adb shell install -r <đường dẫn>cài đặt ứng dụng từ đường dẫn điện thoại
adb shell uninstall <tên package>gỡ cài đặt ứng dụng

Thông tin package

Câu lệnhChức năng
adb shell list packagesdanh sách các gói
adb shell list packages -rdanh sách các gói + đường dẫn đến apks
adb shell list packages -3liệt kê tên gói của bên thứ ba
adb shell list packages -schỉ liệt kê gói hệ thống
adb shell list packages -uliệt kê tên gói + đã gỡ cài đặt
adb shell dumpsys package packagesthông tin của tất cả các ứng dụng
adb shell dump <tên>danh sách thông tin trên một gói
adb shell path <package>đường dẫn đến tệp apk

Thao tác tệp

Câu lệnhChức năng
adb push <đường dẫn nguồn> <đường dẫn đích>sao chép file vào thiết bị
adb pull <đường dẫn đích> <đường dẫn nguồn>sao chép file từ thiết bị
run-as <package> cat <file>truy cập gói tệp riêng

Các đường dẫn chính

Câu lệnhChức năng
/data/data/<package>/databasescơ sở dữ liệu ứng dụng
/data/data/<package>/shared_prefs/chia sẻ tùy chọn
/data/appcác file apk do người dùng cài đặt
/system/appcác file apk của hệ thống
/mmt/asecứng dụng được mã hóa (App2SD)
/mmt/emmcThẻ SD nội bộ
/mmt/adcardThẻ SD ngoài/nội bộ
/mmt/adcard/external_sdThẻ SD bên ngoài
adb shell lsdanh sách nội dung thư mục
adb shell ls -sin kích thước của mỗi tệp
adb shell ls -Rliệt kê đệ quy các thư mục con

Truy cập nhật ký

Câu lệnhChức năng
adb logcat [tùy chọn] [bộ lọc] [bộ lọc]xem nhật ký thiết bị
adb bugreportin báo cáo lỗi

Truy xuất quyền

Câu lệnhChức năng
adb shell permissions groupsdanh sách định nghĩa nhóm quyền
adb shell list permissions -g -rdanh sách quyền chi tiết
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *